Wereld van Aderion

Aderion wordt bewoond door verschillende rassen, met hun eigen koninkrijken. Elke larp kan zich ergens anders in de wereld afspelen, wat leidt tot een grote variatie in setting en personages. Wel spelen de meeste larps zich af in de mensenlanden. Hieronder staat alles wat gewone mensen op Aderion over de wereld weten. Daarnaast heeft Aderion nog vele geheimen die niet algemeen bekend zijn. Maar daar moet je in het spel maar achter zien te komen…

Een overzichtskaart van Aderion

De mensenlanden

Het Koninkrijk der mensen bestaat uit vier provincies: Dionne, Corwick, Steenvoorde en de Montalbagnie. Ze hebben allemaal hun eigen dialect, gebaseerd op verschillende talen. Elk van deze gebieden wordt bestuurd door een andere edelman. Boven hen allemaal staat de Kroon. Sinds een jaar of twee wordt de troon bezet door koning Dalo Claus Heinrich Dronning Dux Alco, ook wel simpelweg koning Dalo of koning Dux Alco genoemd. Aan het begin van zijn heerschappij stond hij bekend als een vergevend mens, maar de laatste tijd regeert hij met harde hand. Hij treedt niet vaak in de openbaarheid. Het doen van aankondigingen en dergelijke laat hij vaak over aan heer Imparavel, zijn adviseur.

Geloof in de mensenlanden

In de mensenlanden is veel te doen om geloof. Van oudsher werden er hier drie grote goden vereerd:

 • UR, de Al-god en god van de natuur.
 • Argondar, god van leven, genezing en vruchtbaarheid
 • Hondagh, god van de dood.

Hiernaast zijn er nog een aantal kleinere goden. De belangrijkste hiervan is Lis, godin van de liefde, schoonheid en magie.

Recentelijk zijn er nieuwe geloven naar voren gekomen:

 • GOA, Al-god en god van het kwade, macht en controle
 • Ogdar, god van pijn, jaloezie en haat
 • Zagot, god van ziekte, bloed en wraak
 • Logma, god van leugens, verval en depressie
 • Hogate, godin van de hekserij

Argondar en Hondagh hebben zich bij deze goden aangesloten. Samen vormen ze het Goa-pantheon.

Hogate heette vroeger Hexate, totdat ze zich bij het Goa-pantheon aansloot. De volgelingen van Hexate, de heksen, werden vaak vervolgd, of ze hun krachten nu voor goed of kwaad gebruikten. Daarom hielden ze het feit dat ze heks waren, evenals hun geloof, meestal geheim. Sinds Hexate Hogate is geworden, treden heksen steeds meer in de openbaarheid.

Het Goa-pantheon probeert uit alle macht om het geloof van UR te verdrijven. Dit geloof wordt daardoor steeds zwakker, en mag officieel niet meer worden beleden. Andere, kleine geloven die van oudsher bestonden, zoals Lis, worden ook door Goa-aanhangers opgejaagd.

Dionne – de Koningsprovincie

In Dionne spreken ze met een Duits accent. In deze provincie is de verblijfplaats van de Koning, het Kroonkasteel. De provincie zelf wordt bestuurd door Hertog Maximiliaan von Hes. Dionne heeft als enige provincie geen eigen ridderorde, waardoor het handhaven van de orde volledig gedaan wordt door het leger van de Kroon, bekend als de Kroonwachters of Kroonsoldaten. Naast deze soldaten heeft de Kroon sinds kort ook magiers in dienst. Deze beheersen een aparte school van magie, Kroonmagie geheten. Dionne grenst aan het orkenrijk, waar recent een oorlog mee is geweest. Drie wachttorens (Wardador, Turris en Behall) bewaken de grens.

Dionne heeft drie steden:

Markhausen, een zeer oude stad die tegenwoordig vooral bekend staat als stad van de kunst en muziek.

Winterburg, de stad waar de Koning zetelt in het Kroonkasteel, een erg welvarende stad. Bijna alleen rijke mensen kunnen het zich veroorloven hier te wonen.

Nagus is van oudsher een handelsstad, maar een jaar terug is er iets gebeurd waardoor de stad grotendeels verwoest is. Over wat er precies is voorgevallen doen veel verschillende verhalen de ronde. Sindsdien is men bezig de stad opnieuw op te bouwen.

Daarnaast heeft de provincie de kleinere dorpen Dorf, Ort, Sprengel, Koping, Prastgard en Gruva. Gruva, een mijnwerkersdorp, is pas ten prooi gevallen aan de duisterelfen, die steeds verder oprukken in Dionne.

Andere noemenswaardige plekken zijn de militaire basis Castra, waar alle kroonsoldaten worden opgeleid, en Krima, een stad die als strafkolonie dient voor misdadigers. Wie eenmaal in Krima wordt opgesloten, moet vechten om te overleven en komt er waarschijnlijk nooit meer uit.

Corwick

In Corwick spreken ze met een Engels accent. Corwick wordt geregeerd door Duke Edward Alldrin, vanuit de vestingstad Corwick Castle. Het leven is er over het algemeen goed. De provincie ligt aan de kust, en heeft een grote havenstad, Shortsmouth genaamd. Handel over zee brengt veel welvaart, maar zorgt ook dat er in de omgeving erg veel problemen zijn met piraten. In het zuiden van de streek, bij de grens met Dionne, ligt de stad Glouton. Dorpen in Corwick zijn Tarrent, Uskerville, Glannad en Eastsend.

De ridderorde van Corwick is de Knights of the North. De Knights hebben veel aanzien en zijn gevestigd in hun eigen kasteel, Castle North. Een tijd geleden zijn ze echter bijna allemaal weggetrokken, niemand die precies weet waarnaartoe. Het kasteel is leeg achterlaten, op magische wijze verzegeld. Niemand kan er naarbinnen, en niemand weet wat voor geheimen er achter die deuren schuil gaan…

In het uiterste noorden van Corwick ligt Patrus Inis Mor, ook wel de high hills genoemd. De mensen hier (“highhillies) leven op traditionele wijze in clans, met hun eigen gebruiken. Ze zijn een volk van krijgers, en willen weinig te maken hebben met de rest van de wereld.

In Corwick ligt ook het Bastheon, een tempel gesticht om een thuis te bieden aan alle goden. Deze tempel heeft een sleutelrol gespeeld in de geloofsverschuiving sinds de opkomst van de nieuwe goden.

Kinniron Forest is een bos dat van oudsher toebehoorde aan de godin Lis. De enige tempel van Lis stond in dit bos. Recentelijk lijkt het gebied echter te worden overgenomen door aanhangers van UR.

Steenvoorde

In Steenvoorde spreken ze met een Vlaams accent. Deze relatief kleine provincie, geleid door Graaf Robrecht van Breijdel tot Groeninghe, ligt aan de grens met de woud- en duisterelfenlanden. De hoofdstad is Valkenburg, verder is er nog de stad Mallegem en de dorpen Laainem, Veldegem en Merkendael.

Steenvoorde is kort geleden veroverd door de duisterelfen.

De ridderorde van Steenvoorde is de Ridders van het Houten Kruis. Hun naam komt van hun gewoonte om misdadigers op te hangen aan een houten kruis. Meestal worden ze vastgebonden voor een bepaalde tijd afhankelijk van het vergrijp. De orde heeft zijn thuisbasis, de Toren van het Houten kruis, moeten achterlaten vanwege de oorlog. Veel mensen zijn op de vlucht.

De Montalbagnie

In de Montalbagnie spreken ze met een Frans accent. De Baronie de Montalbagnie wordt bestuurd door Baron Francois du Choix de Malbonheur. De hoofdstad is Pagaille. Andere steden zijn Pontierre en Sylvaine, op de grens met respectievelijk de woud- en hoogelfen. Daarnaast zijn er de dorpen Peche-A-Maman, Montenie, Ontreux, Chagrin, Maville en Petitune (op de grens met de gnomenlanden). Het leven in de Montalbagnie is hard, want de arme boerenbevolking wordt onderdrukt en uitgebuit door de adel in het gebied.

De ridderorde van de Montalbagnie heet de Chevaliers du Corbeau, en hun thuisbasis is Chateau Corbeau. Ze zijn niet ondergeschikt aan de baron, maar ook hun naam boezemt de bevolking vaak vrees in. Wie door hen als misdadiger wordt aangewezen, moet al zijn bezittingen afstaan aan de orde. Daarnaast delen ze vaak lijfstraffen uit.

Ballingschap

Ballingschap is een moerasgebied ten oosten van de mensenlanden. Soms worden misdadigers hier naartoe verbannen. Als ze proberen terug de grens met de mensenlanden over te steken, worden ze zonder meer neergeschoten door de boogschutters die hier de wacht houden. Ballingschap is één van de gevaarlijkste, verraderlijkste gebieden van heel Aderion. Niets of niemand is te vertrouwen, en er lopen de vreemdste wezens rond.

Het volk van de Kazé

De Kazé zien eruit als mensen, maar zijn afkomstig van een andere wereld. Hun cultuur is vergelijkbaar met culturen uit het ‘verre oosten’ (zoals Japan of China). Eer en gastvrijheid zijn hierin erg belangrijk. Recentelijk zijn ze uitgeroepen tot volwaardige burgers van de mensenlanden, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

De elfenlanden

Elfen hebben puntoren, maar zien er verder uit als mensen. Wel hebben ze een veel langere levensduur. De elfen zijn onderverdeeld in drie rassen: woudelfen, hoogelfen en duisterelfen. Deze hebben elk hun eigen grondgebied en zijn volledig onafhankelijk van elkaar. Daarnaast bestaan er ook half mens, half elfen, die meestal in de mensenlanden leven. Zij worden vaak als minderwaardig gezien en met de nek aangekeken door zowel mensen als elfen. Dikwijls worden ze in verband gebracht met criminele praktijken.

Woudelfen leven in het bos, in harmonie met de natuur. Ze vereren de godin Eluun, van het woud en de dieren. Ze zijn gesloten en wantrouwig naar buitenstaanders, zeker naar niet-elfen. Bovendien zijn ze erg bedreven in camouflage. Als je hun gebied betreedt, zie je ze vaak niet, maar ze zien jou wel, en schieten zonder aarzelen hun pijlen op je af als ze dat nodig vinden.

Hoogelfen leven op een manier vergelijkbaar met mensen. Ze wonen in steden, die vol zijn van rijkdom, luxe en indrukwekkende bouwwerken. Hoogelfen waarderen kennis en weten veel over magie. Daarnaast houden ze zich bezig met krijgskunst. Ze hebben hun eigen ridderorde en vereren Tannaleia, godin van strijd en moed. Hoogelfen zijn vaak gekleed in het blauw. Ze hebben de reputatie arrogant te zijn en neer te kijken op andere rassen.

Duisterelfen zijn momenteel in oorlog met de mensen. Elke duisterelf, of hij zich nu vijandig opstelt of niet, wordt in de mensenlanden met wantrouwen bekeken. Als ras staan ze erom bekend verraderlijk en onbetrouwbaar te zijn. Duisterelfen vereren Loth, godin van egoisme en zelfbehoud. Ze hebben typerende zwarte tekens op hun gezicht, maar de betekenis hiervan kennen alleen zijzelf. Duisterelfen hebben veel verstand van giffen, en voeren daarnaast soms vreemde experimenten uit op levende wezens…

De dwergenlanden

Dwergen zijn klein, met dikke buiken en lange baarden (zelfs dwergenvrouwen kunnen soms baardgroei hebben). Ze wonen in de bergen ten zuiden van de mensenlanden. Ze zijn verdeeld in drie koninkrijken, maar deze hebben zo’n goede band met elkaar dat ze vaak als één geheel worden gezien. Dwergen hebben drie goden:

 • Isegrimm: Alvader van de dwergen en god van leiderschap en eer.
 • Grilnir: God van de smeden, stevigheid en standvastigheid.
 • Offran: God van de drank, vrijgevigheid en de gedekte tafel.

Dwergen zijn sterk en hebben veel goede krijgers onder zich. Daarnaast houden ze zich vooral bezig met mijnbouw, smeedkunst, en het brouwen (en drinken) van bier. Onder hen leven de beste smeden van Aderion, en sommigen kunnen zelfs wapens maken met magische eigenschappen. Magie zoals mensen en elfen die gebruiken, hebben ze echter niet. Mensen en dwergen staan op goede voet met elkaar, en soms komen er dwergen naar de mensenlanden om handel te drijven.

De gnomenlanden

Gnomen zijn klein van stuk (kleiner dan dwergen), met hoge stemmen en lange neuzen. Ze wonen ten noorden van het mensenrijk in de Moerkloof. Ze geloven in de god Unepierre, van de vindingrijkheid. Ze houden zich vooral bezig met het uitvinden van machientjes. Soms gaat dat goed, soms ook niet, waardoor de uitvinding ontploft. Er wordt gezegd dat de kloof waarin ze wonen ontstaan is door alle explosies van mislukte uitvindingen. Net als dwergen beheersen gnomen geen magie. Ze kleden zich in felle, vaak vloekende kleuren, en dragen allemaal iets op hun hoofd. Gnomen zijn meestal vrolijk en staan over het algemeen vriendelijk tegenover andere rassen. Wel worden ze vaak als belachelijk of irritant beschouwd door hun opvallende uiterlijk en manier van doen.

De orkenlanden

Orks zijn groene brute strijders die ten oosten van de mensenlanden wonen. Ze leven in verschillende clans, die soms met elkaar het gevecht aangaan. Orks zijn een oorlogszuchtig volk, en in hun laatste oorlog met de mensen hebben ze zware verliezen geleden, waardoor hun land erg aan macht heeft ingeboet. Heel zelden zie je een ork als avonturier of handelaar in de mensenlanden, en ook dan ontstaat er vaak ruzie waardoor ze meestal niet lang blijven.

Goblins

Goblins zijn net als orks groen, maar kleiner van stuk en met hoge stemmetjes. Goblins zijn niet bijster intelligent. Ze hebben geen eigen koninkrijk, en worden vaak door de orks als slaaf gebruikt. Buiten de orkenlanden kun je ze ook vinden in het moeras tussen de woudelfenlanden en de Montalbagnie. Ze staan over het algemeen vijandig tegenover mensen en elfen.

Overige informatie

De Dag der Doden is een tijd dat mensen (en andere wezens) voor één dag in het jaar terug kunnen komen uit de dood. Dit fenomeen is een paar jaar terug ontstaan toen een overeenkomst is gesloten met de heer van het dodenrijk. Doden die terug komen, zien er uit als ondoden maar behouden hun eigen persoonlijkheid en vaardigheden. Volgens de overeenkomst mogen levenden en doden elkaar niet aanvallen. Wie deze regel schendt wacht een gruwelijk lot, in deze wereld en het hiernamaals.

De afgelopen Dag der Doden ging veel langer door dan gepland. Ongeveer een maand lang bleven de doden rondlopen en stond iedereen die stierf, bijna meteen weer op. Hoe dit precies kwam is niet duidelijk, maar uiteindelijk heeft een groep dappere helden het opgelost, en kunnen de doden nu weer rusten tot volgend jaar.

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: